tsf logo_2015
Canlı Yayın
 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu Yayınlandı
23 Kasım 2018 Cuma  günü gerçekleşecek Türkiye Satranç Federasyonu Mali Genel Kurulu ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporları , Kesin Üye Listesi ve 2019-2020  Bütçe Tasarısı yayınlanmıştır

TARİH

KONU

05.10.2018

SGM Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

05.10.2018

Ana Statü

05.10.2018

Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü (29 Ocak 2018)

23.10.2018

Genel Kurul Çağrısı ve Gündem

23.10.2018

Genel Kurul Geçici Üye Listesi

07.11.2018

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ekler

07.11.2018

2016 Denetim Kurulu Raporu

2016 Bilanço

2016 Gelir - Gider Tablosu

2017 Denetim Kurulu Raporu

2017 Bilanço

2017 Gelir - Gider Tablosu

2018 Denetim Kurulu Raporu

2018 Gelir - Gider Tablosu

2018 Bilanço

07.11.2018

2019 Bütçe Tasarısı

2020 Bütçe Tasarısı

07.11.2018

2018 Mali Genel Kurul Kesin Üye Listesi

 
Duyuru
23 Kasım 2018 Cuma günü gerçekleşecek Türkiye Satranç Federasyonu Mali  Genel Kurulu ile ilgili Genel Kurul Çağrısı ve  Mali  Genel Kurul üye Listesi yayınlanmıştır.

Mali Genel Kurul'un sağlıklı bir süreçte gerçekleşmesini ve satranç ailemize hayırlı olmasını diliyoruz.
 
Mali Genel Kurul Kura Çekimi Yapıldı
img 8976Türkiye Satranç Federasyonu Mali Genel Kurul Toplantısı kura çekimi 9 Ekim Salı günü saat 16.00'da Türkiye Satranç Federasyonu Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
15. Noter huzurunda yapılan kura çekimine; TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç ve TSF personeli katıldı. 
İlgili Ana Statü maddesine göre; Mali Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye Kulüpler Şampiyonası il yarışması gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralamasına göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden 137 kulüp arasından kura ile toplam on beş kulüp belirlenmiştir. Belirlenen bu 15 kulüp Türkiye Kulüpler Şampiyonası 31 ve sonraki dereceleri elden eden ve İl Yöre Yarışmalarına katılan kulüpler grubunu oluşturmuştur.
Read more...
 
Federasyon Mali Genel Kurulu 23 Kasım’da.
Federasyonumuz 2018 yılı Mali Genel Kurulu 23 Kasım 2018 Cuma günü yapılacaktır. Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul süreci plan doğrultusunda haber ve uygulamalar resmi sayfadan duyurulacak, işlemler Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. 

2018 Mali Genel Kurulunun satranç ailemize sağlıklı bir süreçte hayırlı olması dileği ile.

Kura Çekimi

1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ana Statümüzün 7. Madde 1. fıkrasına göre Genel Kurul üye sayısı 100 üyeden az 200 üyeden fazla olamaz” ibaresi yer almaktadır. 29 Ocak 2018 tarih ve 30316 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statüsünün ilgili maddeleri ile belirlenen Genel Kurulu oluşturan üyelerin sayısı 233’ e ulaşmaktadır.

Bu oluşan durum için Ana statümüzün 7. Maddesinin 8. fıkrasında; üye sayısının birinci fıkrada belirtilen öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir denilmektedir.

Gruplar:

29 Ocak 2018 tarih ve 30316 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statüye göre;

Genel Kurul tarihinden önce tamamlanmış, İki sezon üst üste Federasyon etkinliklerine katılmak kaydıyla;

Genel Kurul Çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan en üst Türkiye Satranç Ligine (pdfTürkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi) katılarak tamamlayan kulüplerden dörder üye (13 kulüp – 52 üye)

Genel Kurul Çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun alt ligine katılıp tamamlayan kulüplerden ikişer üye (pdfTürkiye Satranç Birinci Ligi 23 kulüp – 46 üye, pdfTürkiye Satranç İkinci Ligi 35 kulüp – 70 üye)

Genel Kurul Çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye Kulüpler Şampiyonası final yarışmasına katılarak tamamlayan, final sıralamasına göre ilk 30 dereceyi elde eden kulüplerden birer üye ( pdf22 Kulüp iki sene üst üste Federasyon etkinliklerine katılmıştır, 8 kulüp sadece 2017 – 2018 sezonu Federasyon faaliyetlerine katıldığı için Ana Statü gereği temsil hakkı verilememiştir.)

Genel Kurul Çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye Kulüpler Şampiyonası pdfil yarışması gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralamasına göre pdf31 ve sonraki dereceleri elde eden kulüpler arasından kura ile belirlenecek toplam on beş kulüpten birer üyenin Mali Genel Kurulda temsil hakları bulunmaktadır.

09 Ekim Salı günü saat 16.00’da 15.Noter huzurunda Federasyon merkezinde çekilecek kurada öncelikle, Genel Kurul Çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye Kulüpler Şampiyonası il yarışması gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralamasına göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden kulüpler arasından kura ile toplam on beş kulüp belirlenecektir. Belirlenen bu 15 kulüp Türkiye Kulüpler Şampiyonası 31 ve sonraki dereceleri elden eden ve İl Yöre Yarışmalarına katılan kulüpler grubunu oluşturacaktır.Bu durumda diğer delegelerle birlikte toplam 233 Genel Kurul üye sayısının, Ana Statünün 7/1. maddesinde belirlenen toplam 200 Genel Kurul Üyesine indirebilmek için; yine Ana Statünün 7/8. Maddesinde belirlenen noter huzurunda çekilecek kura ile;

Oranlama Formülü

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligine katılan kura ile belirlenecek 8 kulüpten birer delege,

Türkiye Satranç Birinci Ligine katılan kura ile belirlenecek 7 kulüpten birer delege,

Türkiye Satranç İkinci Ligine katılan kura ile belirlenecek 11 kulüpten birer delege

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final Sıralamasına göre ilk 30’da yer alıp gerekli şartları sağlayan kulüpler arasından kura ile belirlenecek 4 kulüpten birer delege,

Türkiye Kulüpler Şampiyonası il yarışması gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralamasına göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden kulüpler arasından kura ile belirlenen 15 kulüp arasından tekrar yapılacak kura ile belirlenecek 3 kulüpten birer delege eksiltme ile belirlenen Genel Kurul üye sayısına göre Mali Genel Kurulda temsil edileceklerdir.

Ayrıca Genel Kurulun yapılacağı tarihten önce en az bir yıl önce pdffaal hakemliği bırakmış olmak koşuluyla en üst düzeyde hakemlik yapanlar arasından kura ile bir üye belirlenecektir.

Oluşum

Genel Kurul Üye Sayısı Ana Statünün 7.1. Maddesine Göre Düzenleme
pdfTürkiye İş Bankası Satranç Ligi
(13 kulüp – 4 delege)


52 44
pdfTürkiye Satranç Birinci Ligi 
(23 kulüp – 2 delege)


46 39
pdfTürkiye Satranç İkinci Ligi
(35 kulüp – 2 delege)


70 59
pdfTürkiye Kulüpler Şampiyonası ilk 30 Kulüp
(22 kulüp)


22 18
pdfTürkiye Kulüpler Şampiyonası 31. sıradan sonraki kulüpler ve il yöre yarışmalarına katılan kulüpler

15 12
Eski Federasyon Başkanları

2 2
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri

2 2
Türkiye Spor Yazarları Derneği

2 2
Uluslararası Federasyon Yönetim Kurulunda Yer Alan

1 1
Aktif Olmayan En Üst Düzey Bir Hakem

1 1
SGM Temsilcileri

20 20
Toplam

233 200


09 Ekim Salı günü saat 16.00’da Federasyon merkezimizde 15. Noter huzurunda yapılacak kura çekimine ilgili tüm kulüp yetkilileri davetlidir.


Tarih: Konu : İndir
05.10.2018 SGM Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği  dl
05.10.2018 Ana Statü  dl
05.10.2018 Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü. (29 Ocak 2018) dl
05.10.2018 Mali Genel Kurul Takvimi dl
 
Türkiye Satranç Federasyonu © 2014